Kremnica

17. mája sa uskutočnila exkurzia z Matematiky do Kremnice zameraná na podporu rozvoja finančnej gramotnosti u žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. Navštívili sme Múzeum mincí a medailí, kde sme mali okrem zaujímavých expozícií vrátane návštevy ukážok Kremnických baní aj veľmi zaujímavú prednášku o histórii peňazí. V Mestskom hrade v Kremnici sme po prehliadke karnera, kostnice, veže mali opäť veľmi poučnú prednášku v kostole sv. Kataríny, patrónky mesta, o histórii mesta Kremnica. Následne si žiaci mohli prezrieť historické centrum mestečka a zakúpiť suveníry v rámci individuálneho rozchodu. Okrem týchto prehliadok žiaci navštívili aj geografický stred Európy v neďalekých Kremnických Baniach. Exkurzia sa uskutočnila pod vedením Mgr. Mlynaričovej a Ing. Maruniakovej.