IMG 20190530 143624

Vo štvrtok 30. mája 2019 sme sa aj my z ŠKD napriek neustávajúcemu dažďu vybrali opäť do našej mestskej knižnice, aby sme sa zapojili do projektu Čítajme si – detský čitateľský maratón. Privítala nás pani knihovníčka, usadili sme sa a už mala pre nás pripravenú jednu z rozprávkových kníh, z ktorej úryvky deti jeden po druhom pekne prečítali. Každý sa zapísal do zoznamu čitateľov za dnešný deň, aby potom večer pani knihovníčky mohli všetkých spočítať. Taktiež sa deti mohli podpísať na veľký plagát. Na záver si ešte deti povyberali pekné knižky na požičanie domov.

„Projekt vznikol v roku 2008 a realizuje ho Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF v spolupráci so slovenskými knižnicami. Slovenské knižnice sa významne podieľajú na organizovaní podujatí na podporu čítania detí a mládeže, prípadne spolupracujú s inými neziskovými organizáciami. Cieľom podujatia je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú nové technológie. Čítanie, ktoré poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu a prehlbuje vnímavosť. V spolupráci s knižnicami a školami po celom Slovensku ako i partnermi projektu motivujú deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková.“ (Zdroj: http://www.bibiana.sk/sk/citajme-si-detsky-citatelsky-maratoncitatelsky-maraton)