Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom žiakov 8. a 9. ročníka, že sa dňa 14. 11. 2019 uskutoční cvičné testovanie KOMPARO. Pre 8. ročník: Testovanie bude zamerané na päť oblastí: matematika, slovenský jazyk a literatúra, biológia, geografia a všeobecné študijné predpoklady. Poplatok na žiaka je 6,50 €. Pre 9. ročník: Testovanie bude zamerané na matematiku a na slovenský jazyk a literatúru. Celý poplatok za žiaka 9. ročníka uhradí škola.
Žiaci sa nahlásia svojmu triednemu učiteľovi do 10. 10. 2019.