iboborr

Informatická súťaž, ktorú založili v Litve nesie v sebe názov malého zvieratka. Jej symbolom sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá iBobor. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci od 2. ročníka. V našej škole sa súťažilo v štyroch kategóriách:

Drobec (žiaci 3. ročníka) súťažilo 14 žiakov v utorok  12. 11. 2019.

Bobrík (žiaci 5. ročníka) súťažilo 13 žiakov v  piatok 15. 11. 2019.

Benjamín (žiaci 6. a 7. ročníka) súťažilo 28 žiakov vo stredu 13. 11. 2019.

Kadet (žiaci 8. a 9. ročníka) súťažilo 29 žiakov v pondelok 11. 11. 2019.

Úspešní žiaci získali diplom a malú odmenu.

Plný počet dosiali 4 žiaci: Michal Birkus z 3.A, David Dolejší z 3.B, Šimon Boris z 5.A a Pavol Líška z 5.A. Avšak 100 percentil mala aj Mária Gáboríková z 9.B. Všetkým úspešným žiakov blahoželáme.

Drobec: Plný počet bodov 72. Na Slovensku súťažilo 15 420 Drobcov.

Michal Birkus, 3.A

David Dolejší, 3.B

Adam Karco, 3.A

Sofia Kubičková, 3.B

Ondrej Ševčík, 3.C

Martin Olexa, 3.C

Alex Viest, 3.A

Timea Cenigová, 3.B

Aneta Klobučníková, 3.B

Marko Trúchly, 3.C

72 bodov, 100. percentil

72 bodov, 100. percentil

68 bodov, 83. percentil

68 bodov, 83. percentil

63 bodov, 78. percentil

60 bodov, 77. percentil

60 bodov, 77. percentil

52 bodov, 57. percentil

52 bodov, 57. percentil

48 bodov, 51. percentil

Bobrík: Plný počet bodov 96. Na Slovensku súťažilo 23 023 Bobríkov.

Šimon Boris, 5.A

Pavol Líška, 5.A

Peter Zajac, 5.B

Anabel Špiriaková, 5.B

Bianka Kormanová, 5.B

Ema Petríková, 5.A

Aneta Ondrášková, 5.A

Patrícia Čejková, 5.B

Peter Melicherik, 5.B

Bianka Paulusová, 5.A

Ema Uhrová, 5.A

Laura Dudová, 5.B

96 bodov, 100. percentil

96 bodov, 100. percentil

92 bodov, 85. percentil

87 bodov, 92. percentil

84 bodov, 91. percentil

79 bodov, 79. percentil

76 bodov, 78. percentil

73 bodov, 71. percentil

72 bodov, 71. percentil

72 bodov, 71. percentil

67 bodov, 58. percentil

64 bodov, 56. percentil

Benjamín: Plný počet bodov 80. Na Slovensku súťažilo 21 456 Benjamínov.

Lukáš Blaško, 7.A

Timon Blaškovan, 7.A

Ema Varošová, 6.B

Gréta Sýkorová, 6.B

Daniel Ďurana, 7.A

68,01 bodov, 98. percentil

66,68 bodov, 97. percentil

64,34 bodov, 96. percentil

60,01 bodov, 91. percentil

52,02 bodov, 82. percentil

Kadet: Plný počet bodov 80. Na Slovensku súťažilo 17 530 Benjamínov.

Mária Gáboríková, 9.B

Lucia Ševčíková, 8.B

Adam Ďurana, 9.C

Matúš Lančarič, 9.C

Kristína Krasňanová, 8.B

Stanislav Slivoň, 9.A

Aneta Hartelová, 8.B

Anna Mária Janetková, 9.C

Veronika Čurajová, 8.B

Adam Hmíra, 9.A

Boris Dráb, 9.A

Anna Hrubá, 8.A

Katarína Kubaščíková, 8.A

Sophia Bačová, 8.A

Timo Gajdošík, 9.A

Silvia Šamajová, 8.B

Dominik Špiriak, 9.C

Jakub Sirovatka, 9.A

76,00 bodov, 100. percentil

65,01 bodov, 94. percentil

64,34 bodov, 96. percentil

64,34 bodov, 96. percentil

64,34 bodov, 96. percentil

63,68 bodov, 93. percentil

61,00 bodov, 90. percentil

59,68 bodov, 88. percentil

58,68 bodov, 88. percentil

58,68 bodov, 88. percentil

57,02 bodov, 84. percentil

57,00 bodov, 84. percentil

56,01 bodov, 81. percentil

53,68 bodov, 80. percentil

53,35 bodov, 79. percentil

52,68 bodov, 78. percentil

52,02 bodov, 77. percentil

51,69 bodov, 75. percentil

Percentil je číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje úspešnosť súťažiaceho v rámci všetkých ostatných súťažiacich. Presne vyjadruje koľko percent súťažiacich malo menej alebo rovnako veľa bodov ako daný súťažiaci.

Napríklad hodnota 80 znamená, že daný súťažiaci predbehol (alebo mal rovnako veľa bodov ako) 80% ostatných a len 20% súťažiacich dosiahlo lepší výsledok než on. Hodnota 50 znamená, že skončil v polovici, 75 znamená, že uzatváral najlepšiu štvrtinu súťažiacich a 100 znamená, že bol najlepší.                                                                                                    

Spracovala: Mlynaričová