IMG 20191128 075222

Dňa 28.11.2019 naša škola  v spolupráci s občianskym združením SYTEV zorganizovala prednášky na tému Podnikanie. Táto prednáška bola súčasťou projektu Vytvorme to spoločne! podporeného Nadáciou pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom. Prednášok sa zúčastnili žiaci 9.A a 8.A triedy. Prednášajúci boli Ing. Pavol Kobrtek a Patrik Varoš, ktorí sú podnikatelia a zároveň sú poslancami Mestského zastupiteľstva v KNM a členmi Rady školy na Základnej škole Clementisova v KNM. Prednášky boli vedené neformálnym spôsobom v priateľskej atmosfére. Žiaci sa z praxe dozvedeli, čo je podstatou podnikania a aké sú jeho úskalia , ale aj benefity. Vedenie školy ďakuje o.z. SYTEV aj prednášajúcim za to, že žiaci sa mohli dozvedieť o podnikaní od ľudí priamo z praxe. Radi uvítame aj ďalších prednášateľov na témy podnikanie, ale aj fungovanie samosprávy.

 

IMG 20191128 0820172