IMG 20200128 105824

Dňa 28.01.2020 sa konalo na Základnej škole - Clementisova okresné kolo družstiev v stolnom tenise základných a stredných škôl. Základná škola Clementisova získala v kategórii chlapcov 2. miesto. Víťazi postupujú na majstrovstvá kraja. Našu školu reprezentovali : Dominik Špiriak, Stanislav Slivoň, Timon Blaškovan,. Všetkým patrí veľké poďakovanie za dôstojnú reprezentáciu. Na záver ešte pripomínam, že najlepší stolní tenisti, ktorí reprezentovali ostatné základné školy (ZŠ - Nábrežná, ZŠ Radoľa, ZŠ Kysucký Lieskovec, trénujú stolný tenis na Základnej škole Clementisova).

Autor: Mgr. Igor Ševec