ru1

V školskom roku 2019/20  prebieha na našej škole  už 4. ročník súťaže v skladaní Rubikovej kocky. Úlohou žiakov je zložiť 3 Rubikove kocky v čo najkratšom čase. Priebežné poradie najlepších žiakov ZŠ Clementisova KNM, ktorí zložili tri kocky v čase pod 10 minút: 

1. Šimon Kuchár /9.A/ - priemerný čas na zloženie 1 kocky 25,7 s./tri kocky: 1:17/
2. Daniel Ďurana /7.A/ - priemerný čas na zloženie 1 kocky 35,0 s./tri kocky: 1:45/
3. Michal Cibulka /7.A/ - priemerný čas na zloženie 1 kocky 44,7 s./tri kocky: 2:14/
4. – 5. Lukáš Blaško /7.A/ - /tri kocky: 2:43/
4. – 5. Adam Capko /7.A/ - /tri kocky: 2:43/
6. Matej Šramko /7.A/ - /tri kocky: 2:49/
7. Matej Kuchár /6.A/ - /tri kocky: 3:22/
8. Damián Ďurana /6.C/ - /tri kocky: 3:26/
9. Ema Varošová /6.B/ - /tri kocky: 3:46/
10. Simona Masaryková /7.A/ - /tri kocky: 4:14/
11. Viktória Oškrobaná /7.A/ - /tri kocky: 4:35/
12. Lucia Ševčíková /8.B/ - /tri kocky: 5:20/
13. Dávid Sebastián Duda /6.A/ - /tri kocky: 6:30/
14. Zuzana Masnicová /6.B/ - /tri kocky: 7:58/
15. Zdenka Mária Bosá /6.B/ - /tri kocky: 8:01/
16. Ľubomíra Olexová /6.B/ - /tri kocky: 9:36/

Mgr. Ľubomír Ševčík

545