obr

Dňa 15. 1. 2020 sa v CVČ v Kysuckom Novom Meste konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka. Našu školu zastupovali víťazi školského kola  - Simonka Masárová z 8.A, ktorá súťažila v kategórii 1B/          žiaci 8. a 9.

ročníka/ a Lukáš Blaško zo 7.A, ktorý súťažil v kategórii 1A /žiaci 5. – 7. ročníka/. Lukáš Blaško, ktorý na víťazku stratil iba 2 body, sa umiestnil na krásnom 2. mieste. Simonka Masárová sa vo svojej kategórii umiestnila na 7. mieste.

Obidvom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej  školy!!!           

Mgr. Zuzana Kašiarová