Nedá mi nereagovať na to, keď rôzne médiá uverejňujú rebríčky škôl na základe INEKO - organizácie, ktorá školy porovnáva. Tak isto tieto informácie často skreslene ponúkajú aj hlavné spravodajstvá v televízii. Samo INEKO vie, že to, čo meria, nehovorí objektívne a komplexne o kvalite školy. Napísané to má INEKO aj na svojej stránke, nakoľko je veľa sťažností na ich hodnotenie.... INEKO hodnotí len Monitor v 5. a 9. ročníku a niektoré súťaže. Vôbec nehodnotí napr. počet krúžkov, vybavenie školy, počet začlenených žiakov, iné aktivity... A čo už vôbec nehodnotí, je, aký je vstup ( kvalita žiakov) a výstup ...., z čoho sa dá vypočítať pridaná hodnota... Po lopate povedané napr. : 1. Škola na východe len s Rómami v triedach ( česť výnimkám) s najkvalitnejšími učiteľmi nedosiahne nikdy také výsledky v monitoroch ako výberová škola. 2. Ak vám v 8. ročníku odíde napr. 5 najlepších žiakov na bilingválne gymnáziá, tak automaticky v 9. ročníku bude priemer pri Monitore 9.roč. horší... 3. Ak máte žiakov, ktorí majú určitú úľavu (nemyslím telesnú) a majú napr. aj asistenta učiteľa, tak píšu presne ten istý Monitor v 5. a 9. ročníku ako zdravé deti. Len majú na to viac času..... Našu školu teší, že stredné školy v meste a okolí nám dávajú pozitívnu spätnú väzbu o kvalite našej školy...., t.j. ako prišli naše deti pripravené...

I.Ševec

111111111111