ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 sa uskutoční dňa 1. – 2. apríla 2020, v čase od 13.00 do 17.30 h. Miesto zápisu: Základná škola, Clementisova 616/1, KNM – triedy na prvom poschodí v hlavnej budove. Priniesť so sebou: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy, resp. o striedavej starostlivosti (v prípade rozvedených rodičov).

Čo naša škola ponúka si môžete prečítať TU.

Tešíme sa na Vás.

ucitelka