1. Žiaci 5. – 9. ročníka sa budú samostatne doma vzdelávať podľa upraveného rozvrhu.

2. Žiaci 1. – 4. ročníka sa budú vzdelávať individuálne, ako im zadá triedny učiteľ.

3. Vzdelávať sa bude cez Edupage.

 a) Žiaci sa prihlásia cez svoje prihlasovacie kontá. (Ak ste ich stratili, informujte triedneho učiteľa. On následne bude kontaktovať ZRŠ Mgr. K. Mlynaričovú a heslo vám poskytne)

 b) Po prihlásení sledujte každý deň správy, kde sa vám zobrazia zadania.

c) Žiaci podľa pokynov vyučujúceho buď úlohy vypracujú do zošita alebo elektronicky odpovedajú na test.

d) Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR sú žiaci povinní vzdelávať sa doma, ale známkovaní za to nebudú.

Upravené rozvrhy:

5.A

5.B

Pondelok

SJL, MAT

SJL, MAT

Utorok

ANJ, BIO

ANJ, BIO

Streda

SJL, MAT

SJL, MAT

Štvrtok

ANJ, GEO

ANJ, GEO

Piatok

DEJ, MAT

DEJ, MAT

6.A

6.B

6.C

Pondelok

SJL, MAT

SJL, MAT

SJL, MAT

Utorok

ANJ, DEJ

ANJ, DEJ

ANJ, DEJ

Streda

MAT, FYZ

MAT, FYZ

MAT, FYZ

Štvrtok

SJL, GEO

SJL, GEO

SJL, GEO

Piatok

ANJ, BIO

ANJ, BIO

ANJ, BIO

 

7.A

7.B

Pondelok

SJL, MAT, GEO

SJL, MAT, GEO

Utorok

ANJ, NEJ, DEJ

ANJ, NEJ, DEJ

Streda

SJL,MAT, FYZ

SJL,MAT, FYZ

Štvrtok

ANJ,CHE, BIO

ANJ,CHE, BIO

Piatok

SJL, MAT, OBN

SJL, MAT, OBN

 

8.A

8.B

Pondelok

SJL, MAT, GEO

SJL, MAT, GEO

Utorok

ANJ, NEJ, DEJ

ANJ, NEJ, DEJ

Streda

SJL,MAT, FYZ

SJL,MAT, FYZ

Štvrtok

ANJ,CHE, BIO

ANJ,CHE, BIO

Piatok

SJL, MAT, OBN

SJL, MAT, OBN

9.A

9.B

9.C

Pondelok

SJL,MAT,BIO

SJL,MAT,BIO

SJL,MAT,BIO

Utorok

SJL,MAT, FYZ

SJL,MAT, FYZ

SJL,MAT, FYZ

Streda

ANJ, DEJ, NEJ

ANJ, DEJ, NEJ

ANJ, DEJ, NEJ

Štvrtok

SJL,MAT, CHE

SJL,MAT, CHE

SJL,MAT, CHE

Piatok

SJL,MAT, GEO

SJL,MAT, GEO

SJL,MAT, GEO