cvicime

Priatelia ,nedovoľme obmedzeniam z Koronavírusu, aby sme sa nehýbali.. Tak skúsme spolu denne cvičiť- žiaci, súrodenci, rodičia a zamestnanci Clementisky - nasledovných 5 cvičení : Drepy, Kľuky, Brušáky, Angličáky, Plank.

Pravidlá: Jednotlivé cvičenia si môžeš odcvičiť v ľubovoľnom poradí podľa pokynov pri jednotlivých cvikoch. Musíš však za deň odcvičiť všetky cvičenia. Nezabudni dodržať stanovený maximálny opakovaní alebo času za deň. Dôležité je, aby si si pozrel videá na správnu techniku cvičenia. Do cvičenia sa môžu zapojiť aj súrodenci žiakov, rodičia a zamestnanci Clementisky. Tí však môžu odcvičiť minimálne dve cvičenia za deň, podľa stanovených kritérií. Keď docvičíš všetky cvičenia a splníš limit počas celého dňa, cvičenia zapíšeš do príslušnych kolóniek. Pri planku zapíšeš čas. Sumár sa započítava za každé cvičenie zvlášť.

Spoločný limit pre všetkých, ktorí sa zapojíme - drepy, kľuky, sed-ľah, angličáky, je 4000 opakovaní a pre plank 800 minút. A to do 26.3.2020Tak čo priatelia, podarí sa nám to?  POĎMEEEEEEE NA TO.

 Drepy

drepok

(max. denne 30 opakovaní/na jedno cvičenie, min. 5 opakovaní na jedno cvičenie). Môžeš si 30 opakovaní rozložiť na celý deň.

Koľko drepov si dnes spravil?

Kľuky

kluk

 

   (max. denne 30 opakovaní/na jedno cvičenie). Môžeš si 30 opakovaní rozložiť na celý deň. Ten kto nevládze, môže robiť s pomocou kolien.

Koľko klikov si dnes spravil?

 Sed-ľah

sed lah

-brušáky ((max. denne 30 opakovaní/na jedno cvičenie, min. 5 opakovaní na jedno cvičenie).) Môžeš si 30 opakovaní rozložiť na celý deň.

Koľko "brušákov" si dnes spravil?

Angličáky

(max. 10 opakovaní na jeden raz/ min. 5 opakovania na jeden raz). Nesmieš si rozložiť cvičenie na celý deň. Môžeš si 10 opakovaní rozložiť na celý deň v pomere 5 a 5.

Koľko angličákov si dnes splnil?

Plank

-podpor na predlaktí (max.1 minúta na jeden raz/ min. 20 sek.  na jeden raz ) Nesmieš si rozložiť cvičenie na celý deň. Môžeš cvičenie rozložiť na celý deň max. 5 x 20s.

Plank - zapíš čas v sekundách, meno