first aid ok

„Zostaňte doma!“ – radia nám tí, ktorí práve teraz nemôžu prestať chodiť do práce, nemôžu pracovať z domu cez počítače. Je to množstvo ľudí. Okrem iných aj zdravotnícky personál –  hrdinovia týchto dní- vedia, prečo to hovoria. Poslúchneme ich radu, ale to nestačí. Veď aj doma sa môže udiať čokoľvek- a nemusí to byť iba vírus, ktorý ľudí ohrozuje. Štatistiky hovoria, že najviac úrazov sa prihodí práve v domácnosti, v prítomnosti rodiny a blízkych. Výsledkom sú často život ohrozujúce stavy a je len na domácich, či člen ich rodiny prežije. Prvých 5 minút rozhoduje o prežití zraneného či inak na živote ohrozeného človeka. Žiadna záchranka nepríde počas týchto kritických prvých 5 minút – je to fyzicky nemožné. Preto je na nás, aby sme vedeli poskytnúť vhodne cielenú a podľa svojich možností aj kvalitnú prvú pomoc.

V tejto rubrike na pokračovanie by som chcela zamerať pozornosť práve na odborne overené postupy prvej pomoci pri rôznych život ohrozujúcich stavoch. Nikdy nevieme, či práve náš najbližší človek nebude potrebovať našu pomoc. Poznatky postupov prvej pomoci treba šíriť ďalej- veď možno aj my sami pomoc niekedy potrebovať budeme. A čo, ak sa nenájde nikto v našej blízkosti, kto by nám pomohol? Staňme sa krajinou záchrancov, navštívme web stránku   http://www.prvapomoc.sk/

Zásady a praktiky poskytovania  prvej pomoci pri rôznych stavoch budú síce v tejto rubrike prezentované v krátkych videách v humornej podobe, ale nemajme pochybnosti o ich dôveryhodnosti. Všetky sú odborne konzultované a vytvorené v spolupráci so zdravotnými záchrannými zložkami na základe najnovších overených postupov.

Úvod

4 zásady 

Život ohrozujúce stavy

Resuscitácia

Teším sa na ďalšie pokračovanie a nezabudnime: počas najbližších týždňov zostaňme doma a neohrozujme zbytočne  zdravie svoje,  našich blízkych, ale aj všetkých ľudí, ktorí kvôli nám do práce chodiť musia.

Buďme všetci zdraví!

Iveta Petrovová

Použité obrázky: Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke from Pixabay