Vážení záujemci o duálne vzdelávanie v spol. Schaeffler Kysuce spol. s r.o.oznamujeme vám, že výberové kolo v spoločnosti Schaeffler Kysuce spol. s r.o. sa odkladá na neurčitoO stanovenom termíne budú všetkých záujemcov, ktorí si zaslali prihlášku informovať mailom alebo telefonicky. Nakoľko sa výberové kolo odkladá je ešte stále možnosť zasielať prihlášky do duálneho vzdelávania.

prihláška:

prihláška