first aid 2789562 640

Vitajte opäť na stránke Clementisky pri pokračovaní mini-kurzu o poskytovaní prvej pomoci pri rôznych poraneniach a život ohrozujúcich stavoch. V prvej časti sme videli, ako poskytnúť prvú pomoc  pri zastavení dýchania. V týchto týždňoch, keď hrozí riziko nákazy vírusom, by sme v prípade poskytovania KPR mali zvážiť vdychovanie do úst poškodeného. Vždy máme na pamäti v prvom rade svoju bezpečnosť. Preto, ak je potrebné KPR previesť, v súčasnej situácií v niektorých prípadoch, ak sa bojíme nákazy vírusom, postačí neustále stláčanie hrudníka tak, ako ho ukazuje video z minulej časti. Hrudník stláčame v známom rytme a nám už známym spôsobom bez prerušovania na vdychovane. Prečo postačí stláčanie hrudníka?  Treba si uvedomiť, čo je cieľom KPR do príchodu záchranných zložiek. Cieľom je stláčaním hrudníka nahradiť činnosť srdca, ktoré ako pumpa „poháňa“ krv a zabezpečuje tak prenos kyslíka a živín v krvi ku každej bunke v tele. Najviac trpí nedostatkom kyslíka mozog - „riaditeľ“ celého tela.  Bez kyslíka začnú mozgové bunky veľmi rýchlo odumierať už za pár minút. Tieto poškodenia mozgu sú nenávratné.

 Úlohou stláčania hrudníka pri KPR je teda „posúvať“ krv v cievach namiesto srdca – pumpy,  ktorá nepracuje a tým zabezpečiť mozgu aspoň trocha kyslíka. No a v krvi kyslík stále je, aj keď nebudeme vdychovať do úst poškodeného.

V dnešnej časti upriamime pozornosť na ďalšie ŽOS-ky /život ohrozujúce stavy/: šok, bezvedomie , dusenie a infarkt. Tiež sa dozvieme, ako správne volať na tiesňovú linku 155.

 SEPRP - Šok

SEPRP - Bezvedomie

SEPRP - Dusenie

SEPRP - Dusenie sa cudzím telesom (deti)

SEPRP - Akútny infarkt myokardu

SEPRP - Telefonát na 155

Kvíz - prvá pomoc

prva pomoc

So želaním zdravia sa teším na ďalší diel.

Iveta Petrovová