Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom  materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl a centra voľného času, že z dôvodu rozhodnutia Ministra školstva, vedy , výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020 číslo 2020/10610:1-A1030 o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a školských zariadeniach nie je potrebné  uhrádzať režijné náklady v školách a školských zariadeniach spojené so štúdiom alebo školským stravovaním a to počnúc mesiacom apríl do odvolania.

Ak máte trvalé príkazy, je potrebné si ich upraviť. V prípade, ak ste už poplatky uhradili, všetky preplatky budú školy  a školské zariadenia  riadne vyučtovávať po skončení týchto mimoriadnych opatrení. Školy a školské zariadenia Vás budú o všetkom  včas informovať.

Ďakujeme za pochopenie