timetablee 

Týždenná záťaž žiakov 1. – 3. ročníka je pre hlavné vzdelávacie oblasti (vyznačené červenou farbou) 5 – 8 hodín/týždenne.

 

1.A

1.B

1.C

Pondelok

SJL, MAT

SJL, MAT

SJL, MAT

Utorok

SJL, VYV/HUV

PVO, TSV

SJL, TSV

Streda

SJL, MAT

SJL, MAT

SJL, HUV/VYV

Štvrtok

MAT, TSV

SJL, HUV/VYV

SJL, PVO

Piatok

SJL, PVO

SJL, MAT

SJL, MAT

 

 

2.A

2.B

Pondelok

SJL, MAT

MAT, SJL

Utorok

SJL, PVO

SJL-Č, PVO

Streda

SJL, MAT

MAT, VYV/HUV

Štvrtok

SJL, VYV

SJL, TSV

Piatok

MAT, TSV

MAT-G, SJL-Č

 

 

 

3.A

3.B

3.C

Pondelok

SJL, PDA

SJL, PDA

SJL, PDA

Utorok

ANJ, MAT

ANJ, MAT

ANJ, MAT

Streda

SJL, VYV

SJL,  VYV

SJL, VYV

Štvrtok

MAT, VLA

MAT, VLA

MAT, VLA

Piatok

ANJ, PVC

ANJ, PVC

ANJ, INF

Týždenná záťaž žiakov 4. – 5. ročníka je pre hlavné vzdelávacie oblasti (vyznačené červenou farbou) 8 – 10 hodín/týždenne.

 

4.A

4.B

Pondelok

SJL, MAT

SJL, MAT

Utorok

ANJ, VLA

SJL, PDA

Streda

SJL, MAT

SJL, MAT

Štvrtok

ANJ, PDA

MAT, ANJ

Piatok

SJL, MAT

VLA, MAT

 

 

5.A,B

Pondelok

SJL, MAT, NBV

Utorok

ANJ, BIO, INF,THD

Streda

SJL, MAT, VYV

Štvrtok

DEJ, GEO, HUV

Piatok

MAT,SJL, TSV

Týždenná záťaž žiakov 6. – 7. ročníka je pre hlavné vzdelávacie oblasti (vyznačené červenou farbou) 10 – 15 hodín/týždenne.

 

6.A,B,C

Pondelok

SJL, MAT, OBN, VYV

Utorok

ANJ, DEJ, INF, NBV

Streda

SJL, MAT, FYZ, ZZS

Štvrtok

ANJ, GEO, THD,TSV

Piatok

SJL, MAT, BIO, HUV

 

 

7.A,B

Pondelok

SJL, MAT, GEO, HUV

Utorok

ANJ, FYZ, NEJ/TNR,TSV

Streda

SJL,MAT, DEJ, INF, THD

Štvrtok

ANJ,CHE, BIO, VYV

Piatok

SJL, MAT, OBN, NBV

Týždenná záťaž žiakov 8. – 9. ročníka je pre hlavné vzdelávacie oblasti (vyznačené červenou farbou) 12 – 15 hodín/týždenne.

 

8.A,B

Pondelok

SJL, MAT, GEO, INF

Utorok

ANJ, DEJ, OBN, HUV

Streda

SJL,MAT, FYZ, NBV

Štvrtok

ANJ,CHE, NEJ/TNR,THD

Piatok

SJL, MAT, BIO, VYV,TSV

 

 

9.A,B,C

Pondelok

SJL,MAT,BIO, VYV

Utorok

ANJ, CHE, OBN, THD

Streda

SJL,MAT, NEJ/TNR,TSV

Štvrtok

ANJ, DEJ, FYZ, NBV

Piatok

SJL, MAT, GEO