Po aktualizácii hodnotenia žiakov  na konci  škol. roku 2019/2020 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR a na základe odporúčania zriaďovateľa čo najviac zjednotiť hodnotenia žiakov  na všetkých základných školách na území mesta, schválila pedagogická rada dňa 10.06.2020 zmenu v hodnotení  :

  • 1. roč. - slovné hodnotenie predmetov (ostáva)
  • 2. roč. až 7. roč. - predmety Slovenský jazyk a Matematika  - hodnotenie známkou, ostatné predmety hodnotenie - absolvoval, neabsolvoval (zmena)
  • 8. roč. a 9. roč. - predmety Slovenský jazyk, Matematika, Anglický jazyk a Nemecký jazyk  - hodnotenie známkou, ostatné predmety hodnotenie - absolvoval, neabsolvoval (ostáva)

Kritéria hodnotenia ostávajú nezmenené. To znamená, ako žiak v jednotlivých predmetov splnil požadované úlohy, zadania, činnosti, atď. uvedené v portfóliu.  Pokiaľ žiaci nesplnili požadované úlohy, zadania, činnosti, atď. uvedené v portfóliu, môžu ich doplniť od 22. 06. do 24. 06.2020 priamo v škole.

vedenie školy