l

V dôsledku pandémie sa každoročné oceňovanie učiteľov  za pedagogickú prácu uskutočnilo s oneskorením dňa 22.06.2020. Primátorom mesta Ing Mariánom Mihaldom  bol ocenený aj náš bývalý dlhoročný zástupca školy  Mgr. Milan Lisko.

      Pán Mgr. Milan Lisko ukončil v r. 1982 Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici, aprobáciu fyzika – základy techniky. V tom istom roku v septembri nastúpil na Základnú školu na Gottwaldovej ulici v KNM, kde pôsobil ako učiteľ aj triedny učiteľ. Od 1.septembra 1991 do 31.júla 2019, teda celých 28 rokov vykonával funkciu zástupcu riaditeľa školy. V dnešnej digitálnej dobe sa ako učiteľ techniky snaží vytvárať u žiakov vzťah k manuálnej práci, rozvíjať praktické zručnosti. Na fyzike žiaci oceňujú jeho schopnosť prepojiť učivo so životom, trpezlivosť i zmysel pre humor. Počas jeho dlhoročnej práce vo funkcii zástupcu RŠ pedagógovia pozitívne hodnotili najmä jeho organizačné schopnosti, pragmatické riešenie problémov, ale aj empatiu a ľudský prístup k podriadeným.

Ocenenie navrhlo Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto za celoživotnú pedagogickú prácu v školských službách.