letter 1219547 1280

Vedenie školy ZŠ-Clementisova, KNM s radosťou oznamuje rodičom a žiakom, že školský rok sa začne v stredu 02.09.2020 o 8.30 hod.  Otvorenie nového školského roka  pre žiakov I. ročníka sa uskutoční pred  budovou školy o 8.30 hodine. Riadne vyučovanie ako aj strava v ŠJ bude od  – 03.09.2020.

Tešíme sa na Vás !