languages

Ako je už na našej škole zvykom, každoročne si 26. septembra pripomíname EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV, aby sme vyzdvihli potrebu ovládať cudzie jazyky ako nutnosť pre život v zjednotenej Európe. Nebolo tomu inak ani tento rok. Hoci sme po minulé roky realizovali exkurzie do Bratislavy či Trnavy, kde mohli žiaci absolvovať Uličku jazykov, zasúťažiť si, pozrieť si kultúrny program, tento rok bol „vďaka“ pandémii iný. Keďže 26.september padol na sobotu, sme si Európsky deň jazykov pripomenuli v piatok a v pondelok v škole na hodinách cudzieho jazyka. Vyučujúce pre žiakov pripravili kvíz zameraný na znalostí z oblasti cudzích jazykov, národných jedál, krajín a ich hlavných miest...Okrem toho sme na hodinách spievali, tvorili komix, riešili hádanky a hlavolamy, pozerali prezentácie aj fotky či pohľadnice  najznámejších veľkomiest a ich pamätihodností.

Z každej skupiny boli najlepší riešitelia kvízu odmenení drobnými cenami.

D.Š.