MŠ SR od 12.10.2020 upresnilo pokyny na organizáciu výchovy a vzdelávania v ŠKD tak, že nesmie dôjsť k premiešavaniu žiakov medzi jednotlivými triedami. Vzhľadom k tomu sa v ŠKD pri ZŠ-Clementisova  KNM s platnosťou od 13.10.2020 upravuje prevádzka nasledovne:

-  ŠKD funguje len pre žiakov 1.-3. Ročníka

-  ranný klub sa realizuje v nezmenenom režime

-  poobede bude skrátená prevádzka v ŠKD do 16:15 hod.

Do odvolania je pozastavená  činnosť krúžkov organizovaných prostredníctvom CVČ.

Mgr. Igor Ševec

riaditeľ školy