download

Vážení rodičia žiakov 5.- 9. ročníka, 

na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vydanej 4.12.2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl, obraciame sa na vás s prosbou o vyjadrenie názoru na vzdelávanie vašich detí opäť v škole, počnúc dňom 11.01. 2021.  Pretestovanie žiakov a zákonných zástupcov by sa konalo tesne pred 11.01. 2021 (termín upresní zriaďovateľ). Aby sme v spolupráci so zriaďovateľom mohli zabezpečiť všetko potrebné na pretestovanie žiakov 2. stupňa + jedného zákonného zástupcu za každého žiaka, potrebujeme poznať vaše stanovisko.

Prosíme o vyplnenie dotazníka najneskôr do 13.12. 2020.

 Dotazník na vyplnenie si môžete stiahnuť TU:

Vyplnený dotazník prosíme zaslať elektronicky, e-mailom triednym učiteľom.

Dotazník - Súhlas o absolvovaní antigénového testu

 Upozornenie: Podľa doterajších legislatívnych nariadení test nemôže byť starší ako 7 dní. Z toho vyplýva, že rodičia a žiaci by sa musela dávať pretestovať opakovane. V prípade, že bude o riadne vyučovanie dostatočný záujem, otestovaní žiaci budú môcť prísť do školy. Neotestovaným žiakom škola oznámi preberané učivo a zadávanú DÚ. Škola nedokáže zabezpečiť prezenčnú aj dištančnú formu vzdelávania zároveň. V prípade, že bude o riadne vyučovanie (prezenčnou formou) nízky záujem, všetci žiaci 2.st. budú pokračovať vo vzdelávaní dištančnou formou.

 

Ďakujeme za spoluprácu.

vedenie školy