11

Pytagoriáda - školské kolo

Súťaž prebiehala v dňoch 9. – 10. decembra 2020 pre 3. – 8. ročník. Úspešní žiaci /37/  postúpili do okresného kola. Zúčastnilo sa 98 žiakov.  Pre žiakov  5. – 8. ročníka  bola súťaž uskutočnená online.

Výsledky Pytagoriáda ZŠ Clementisova KNM

Úspešní riešitelia

3. ročník :

1.         Čuboňová Andrea       3.A       24 b.

2. – 3.  Kosyková Michaela    3.A       19 b.

2. - 3.   Bačík Timotej              3.A       19 b.

4.         Jankovičová Adela      3.A       18 b.

4. ročník :

1.         Ondrej Ševčík              4.C       24 b.

2.         Vladislav Odrašek       4.A       22 b.

3.         Adam Karcol               4.A       20 b.

4.         Juraj Galdia                 4.A       18 b.

5.         Lukáš Švík                   4.A       17 b.

6. – 7.  Filip Ďurana                4.A       15 b.

6. – 7.  Alica Kyselicová          4.A       15 b.   

 

5. ročník :

1. – 3.              Vanesa Pavelová        5.A       20 b.

1. – 3.              Lea Zradulová             5.B       20 b.

1. – 3.              Sebastian Sihelník       5.B       20 b.

4.                     Damián Kubaščík        5.A       19 b.

5. – 6.              Vanesa Neslušanová   5.B       18 b.

5. – 6.              Oliver Húšťava            5.B       18 b.

7.                     Marek Lašek              5.B       17 b.

8.                     Marián Belán              5.B       16 b.

9. – 10.            Daniela Rešovská        5.A       14 b.

9. – 10.            Samuel Križek             5.B       14.b.

11.                   Viktória Sivecová        5.B       13. b

12.                   Viktória Kormanová    5. B      12 b.

13. – 14.          Ema Rentková             5.B       11 b.

13. – 14.          Paris Fujáková             5.B       11 b.

6. ročník :

1.                     Lucia Kubaščíková      6.A       20 b.

2.                     Anabel Špiriaková       6.B       19 b.

3.                     Šimon Boris                6.A       18 b.

4.                     Karolína Sedliačková  6.A       16. b

5.                     Pavol Liška                  6.A       15 b.

6.                     Bianka Kormanová     6.B       14 b.

7. ročník :

1.                     Gréta Sýkorová           7.B       14 b.

2.                     Matej Kuchár              7.A       13 b.

3.                     Nikola Ondrúšková     7.C       12 b.

4.         Dávid Sebastián Duda            7.A       11 b.

8. ročník :

1.                     Adam Capko              8.A       16 b.

2.                     Simona Masaryková   8.A       12 b.

Účasť žiakov podľa ročníkov:

3. ročník          spolu : 16 žiakov         úspešní : 4     

4. ročník          spolu : 27 žiakov         úspešní : 7

5. ročník          spolu : 24 žiakov         úspešní : 14

6. ročník          spolu : 14 žiakov         úspešní: 6

7. ročník          spolu : 10 žiakov         úspešní : 4

8. ročník          spolu : 7 žiakov           úspešní : 2

_________________________________________

Za školu sa zúčastnilo : 98 žiakov      úspešní : 37

Matematická olympiáda 5. a 9. ročník – okresné kolo

Okresné kolo MO sa konalo z dôvodu protipandemických opatrení online formou dňa 27. 1. 2021. Do súťaže sa zapojili 4   školy  s počtom 24 žiakov.  Našu  školu reprezentovala v kategórii Z9  Lucia  Ševčíková  z 9. B  -  obsadila   1. miesto a postúpila na krajské kolo.    

Československá matematická súťaž - ATTOMAT

Dňa 27. novembra 2020 sa uskutočnila matematická  online individuálna  súťaž ATTOMAT 5, ktorú vyhlásila nezisková organizácia P-MAT, pôsobiaca v oblasti podpory nadaných detí. Súťaže sa zúčastnili žiaci z celého Slovenska + žiaci z ČR.

Grétka Sýkorová zo 7.B sa spomedzi 65-tich zúčastnených umiestnila vo svojej kategórii /7. ročník/ na výbornom 15. mieste /v Žilinskom kraji – 1. miesto/.

Dňa 18.2.2021 sa uskutočnila matematická súťaž ATTOMAT  6, v ktorej našu školu už reprezentovalo 24 žiakov. Súťaže sa zúčastnili žiaci zo všetkých krajov  Slovenska, ale  i žiaci z Česka.

Najviac sa darilo týmto žiakom:

Kategória - 7. ročník:  Grétka Sýkorová – 22. miesto

Kategória - 8. ročník:  Lukáš Blaško – 24. miesto

Kategória - 9. ročník:  Lucia Ševčíková – 8. miesto

Kompletné výsledky sú na: www.p-mat.sk

Našim žiakom ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a prajeme im ešte veľa ďalších úspechov.

Mgr. Ľubomír  Ševčík