Vedenie Základnej školy , Clementisova, KNM ďakuje MUDr. Jánovi Martiškovi za dar (notebook), ktorý  daroval trom súrodencom, ktorí navštevujú našu školu. Deti notebook budú využívať hlavne pri dištančnom vzdelávaní. Pán Martiška notebook zakúpil z peňazí, ktoré mu boli vyplatené za testovanie občanov na Covid -19. Ešte raz... VEĽKÁ VĎAKA.