dejepis

Aj v tomto školskom roku sa napriek pandémií uskutočnila dejepisná olympiáda žiakov 6. až 9. ročníka. Účasť v okresnom kole je podľa pravidiel obmedzená na 2 žiakov z každej školy a z každého ročníka. „Clementisku“  tento  rok reprezentovali žiaci z 9.A v kategórií C-: Kristína Nováková a Tomáš Birkus. Súťaž  v okresnom kole DEJ olympiády prebehla dňa 11.2. 2021 inak, než sme boli dosiaľ zvyknutí.  Účastníci pracovali z domu online, na vypracovanie testu  mali obmedzený časový limit. Okrem bodov za správne odpovede v teste sa v prípade rovnosti bodov bral do úvahy v celkovom poradí  aj   čas odovzdania vypracovaných úloh v rámci časového limitu.

Časový limit na vypracovanie zadaní bol kratší ako obvykle- pri prezenčnej forme súťaže v uplynulých rokoch.

Aj napriek zložitejším podmienkam prípravy na súťaž a jej priebehu, naši žiaci opäť nesklamali. S veľkým bodovým predstihom / až 10 bodov/ obsadili prvé a druhé miesto.

Obaja naši  účastníci získali 84 bodov z maximálneho počtu  90.

O poradí víťazov v kategórií C / 9. ročník/  rozhodol čas odovzdania vypracovaní v rámci limitu:

Tomáš Birkus           1. miesto

Kristína Nováková  2. miesto.

Obaja naši žiaci postupujú do krajského kola súťaže, ktoré bude dňa 22.3. 2021.

Ďakujeme Kristínke aj Tomášovi  za dosiahnutý úspech a držíme palce v krajskom kole.

Iveta Petrovová