ibobobr

Aj v tomto školskom roku prebehla online informatická súťaž ibobor. Naša škola mala registrovaných  74 registrovaných  žiakov, reálne prihlásených 52 a úspešných 23.                                                         

Úspešní  riešitelia  v jednotlivých kategóriach:

 

Drobec

Matej Turoň                     72 bodov      100 percentil

Barbora Balážová            72 bodov      100 percentil

Bobrík

Viktória Kormanová        96 bodov      100 percentil

Sebastian Sihelník           84 bodov        83 percentil

Daniela Rešovská            84 bodov        83 percentil

Marko Trúchly                 76  bodov       75 percentil

Alexis  Inšpektor              75 bodov       70 percentil

Benjamín

Matej Kuchár                   75 bodov        99 percentil

Gréta Sýkorová                72  bodov       97  percentil

Klára Rešovská                 72  bodov       97  percentil

Šimon Boris                       64 bodov        93 percentil

Ľubomíra Olexová            61 bodov        90 percentil

Anabel  Špiriaková           57  bodov        86 percentil

Samuel  Ježík                     54 bodov        81 percentil

Dávid Absolon                   52 bodov        77  percentil

Ema Uhrová                       51bodov          75 percentil

Kadet

Adam Capko                      73  bodov        99  percentil

Lukáš Blaško                      64 bodov         89  percentil

Aneta Hartelová                63 bodov         89  percentil

Nikoleta Hozzová              60 bodov         83  percentil

Katarína Kubaščíková       58 bodov         79  percentil

Kristína Krasňanová          57 bodov         77 percentil

Silvia Šamajová                  56  bodov         76 percentil

Všetkým srdečne blahoželáme.

gffgf