school

Organizácia vyučovania na 1. stupni od 15. 3. 2021

BOLI SME ZARADENÍ MEDZI ČIERNE OKRESY. BUĎME OSTRAŽITÍ!

Vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu a odporúčania krízového a bezpečnostného štábu okresného úradu sme sa dnes po diskusii s riaditeľmi základných a materských škôl rozhodli pristúpiť k sprísneniu podmienok pre umiestnenie detí do škôl a škôlok.

Nevyhnutnosťou bude negatívny test oboch rodičov, takisto potvrdenie od zamestnávateľa o nemožnosti vykonávať prácu z domu. Umiestniť deti do (pred)školského zariadenia tak budú môcť len obaja zamestnaní rodičia.

Zároveň vyzývame všetkých občanov o neprestajnú zodpovednosť vo svojom správaní, ktorú je potrebné preukázať najmä ohrozenejším skupinám. Situácia je kritická, nemocnice sú plné.

(Zverejnené 10.3.2021 na https://www.kysuckenovemesto.sk/oznamy/boli-sme-zaradeni-medzi-cierne-okresy-budme-ostraziti.html)

  • Rozvrh

15. 3. 2021 (v pondelok) sa vyučuje podľa platného rozvrhu. Od utorka (16. 3. 2021) sa bude učiť podľa upraveného rozvrhu zverejneného na stránke EduPage.

  • Stravovanie v šk. jedálni

Stravovať sa môžu deti, ktoré budú navštevovať prezenčné vyučovanie. Prosíme rodičov tých žiakov, ktorí nebudú chodiť do školy, aby odhlásili svoje deti zo stravovania v ŠJ najneskôr
do 15. 3. 2021 (pondelok) do 7:30 hod.

  • Šk. klub detí

Prevádzka školského klubu detí bude od 6:00 – 15:00 hod.

  • Prezenčné vyučovanie v skupinách 5+1

Žiaci 2. stupni, ktorí nemajú internetové pripojenie a vyučujú sa v skupinách 5+1 prezenčne, sa budú naďalej zúčastňovať prezenčného vzdelávania. Od 15. 3. 2021 majú títo žiaci povinnosť nosiť respirátory FFP2 v priestoroch školy. Zákonný zástupca žiaka je povinný predložiť pri nástupe do školy za seba i za žiaka čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópie potvrdenia o vykonaní testov.

vedenie školy