chch

Aj v tomto školskom roku,  napriek pandémii , sme sa ako jediná škola v okrese zúčastnili chemickej olympiády. Olympiáda má určitú postupnosť, najprv prebehne školské kolo, ktorého sa zúčastnili žiačky : Natália Paliarová z 9.B., Simonka Masárová , Katarína Kubaščíková a   Sophia Bačová z 9. A. Žiačky boli úspešné riešiteľky školského kola, ale podľa pravidiel je účasť v okresnom kole obmedzená na 2 žiakov. Na základe výsledkov postúpili : Katarínka Kubaščíková a Sophia Bačová z 9.A. Okresné kolo sa konalo 12.03. 2021. Dievčatá pracovali na zadaných úlohách online z domu. Test pozostával z dvoch častí, z teoretickej a praktickej časti. Na vypracovanie mali jednu hodinu a 40 minút. Obidve boli úspešnými riešiteľkami okresného kola chemickej olympiády. Za dosiahnuté výsledky, reprezentáciu školy a za náročnú prípravu , ktorá prebiehala online , chcem dievčatám  poďakovať .

Bučková Elena, učiteľka chémie