1

Dňa 10.3.2021 sa uskutočnil 19. ročník dekanátneho ( okresného ) kola Biblickej olympiády, ktorú každý rok organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Konferencia biskupov Slovenska. Z dôvodu súčasnej pandemickej situácie sa olympiáda nekonala prezenčne, ale online formou. Predmetom súťaže boli vybrané knihy Sv. písma zo Starého zákona – Exodus, Jonáš a Nového zákona – Evanjelium podľa Jána. Uvedené knihy spájala spoločná téma – Z tmy do svetla. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo v zložení: Simonka Masaryková – 8.A,  Ľubomíra Olexová, Zuzana Masnicova – 7.B. Dievčatá obsadili krásne 1. miesto. 

2

Víťazkám blahoželáme a prajeme im veľa úspechov aj v apríli, keď budú našu školu reprezentovať  v diecéznom (krajskom) kole.