Obrazok zapis prvakov1

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 sa uskutoční dňa
1. apríla 2021 (štvrtok) a  6. apríla 2021 (utorok), v čase od 13.00 do 17.30 h.
 

Miesto zápisu: Základná škola, Clementisova 616/1, KNM – v učebni č. 1 na prízemí v hlavnej budove.

Organizácia zápisu:

Zákonný zástupca môže zapísať svoje dieťa do ZŠ nasledovnými spôsobmi:

a) osobne na ZŠ Clementisova

 • Zákonný zástupca je povinný priniesť so sebou: rodný list dieťaťa, poisteneckú kartičku dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy, resp. o striedavej starostlivosti (v prípade rozvedených rodičov).
 • Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu zákonný zástupca sa musí preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní a musí mať respirátor a vlastné pero.
 • Možnosť objednať sadu zošitov k šlabikáru (4,50 €) a školské pomôcky (4,87 €).

b) poslať Žiadosť o prijatie dieťaťa do základnej školy elektronicky na emailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..   Žiadosť si môžete stiahnuť TU.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydáva riaditeľ základnej školy do 15. júna 2021.

 

Čo naša škola ponúka, si môžete prečítať tu.

 Ponuka školy:

 • anglický jazyk už do prvého ročníka
 • v 1. roč. trieda s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy
 • škola v spolupráci so športovými klubmi je zameraná na šach, stolný tenis a  futbal
 • školský klub detí otvorený už od 6:00 (služba pre rodičov, ktorí chodia skoro ráno do zamestnania a nemajú kde nechať dieťa)
 • zaradenie vyučovacieho predmetu "Zdravý životný štýl" v 6. ročníku
 • školský špeciálny pedagóg pre deti so špeciálno-pedagogickými   potrebami a 4 asistenti učiteľa
 • pre žiakov s alergiami (po odporúčaní lekárom) možnosť   používať BIOLAMPY-ZEPTER v špeciálne upravenej miestnosti
 • lyžiarsko-snowboardový kurz, plavecký kurz  s  profesionálnymi inštruktormi, turisticko-vodácky kurz
 • britský týždeň s anglickým lektorom
 • jazyková exkurzia - Viedeň
 • poznávacie výlety a exkurzie - Slovensko,  Poľsko (Osvienčim)
 • zapisovanie známok, domácich úloh a termínov previerok do elektronickej žiackej knižky 
 • možnosť výberu záujmových útvarov (bohatá ponuka krúžkov)
 • škola v prírode
 • školská záhrada
 • stravovanie v školskej jedálni (výber z 2 jedál)
 • školský dramatický súbor SIMSALABIM
 • možnosť pravidelného doučovania žiakov z jednotlivých predmetov počas týždňa
 • mimoškolské aktivity – krúžky prostredníctvom CVČ
 • Materiálno-technické vybavenie školy: Odborné učebne: 2 jazykové laboratóriá, 3 počítačové miestnosti, kino-učebňa, chemická, fyzikálna, dejepisno-geografická, hudobná učebňa, funkčné dielne, školská kuchynka, školská knižnica, 3 telocvične (jedna telocvičňa s lezeckou stenou), posilňovňa, sauna, školské ihrisko s umelou trávou, hokejbalové ihrisko, bežecká dráha

Projekty:

 Akcie školy:

 • charitatívna akcia Vianočné trhy
 • Zdravá škola
 • Katarínsky ples
 • Deň sv. Mikuláša
 • Rozprávková  škola
 • „Valentínska pošta“
 • Deň vody
 • Deň narcisov
 • MDD
 • usporiadanie akcií pre materské školy   (Rozprávková škola)
 • divadelné predstavenie pre dôchodcov, MŠ a širokú  verejnosť
 • vydávanie školského časopisu Clementík
 • Deň Zeme 
 • Zber papiera
 • Šarkaniáda v ŠKD