| Katarínsky Ples r. 2018 | Vianočné trhy | Katarínsky ples | Vianočný zvonček | Akadémia ku Dňu matiek | ŠKD - Školský klub detí | Výučba ANJ | Karneval r. 2015  | Škola v prírode | Spoznaj regióny Slovenska | Mikuláš | So školou do života | Mimoškolská činnosť | Olympíjsky deň | Týždeň ochrany životného prostredia | Vzdelávacie pobyty pre žiakov školy | Spravodajstvo ZŠ - Clementisova |

Katarínsky ples 2018

So školou do života

Vianočné trhy 

Katarínsky ples

Vianočný zvonček

 Akadémiu ku Dňu matiek

Mikuláš

Týždeň ochrany životného prostredia

Mimoškolská činnosť

 

ŠKD - Školský klub detí

Výučba ANJ

Karneval 

Škola v prírode

Spoznaj regióny Slovenska

Vzdelávacie pobyty pre žiakov

Olympíjsky deň

 Spravodajstvo ZŠ - Clementisova

tv

| September | Október | November | December |

September

Október

November

December