| Deň učiteľov | Katarínsky Ples r. 2018Vianočné trhy | Slávik Slovenska|Katarínsky ples | Vianočný zvonček | Akadémia ku Dňu matiek | ŠKD - Školský klub detí | Výučba ANJ | Karneval r. 2015  | Škola v prírode | Spoznaj regióny Slovenska | Mikuláš | So školou do života | Mimoškolská činnosť | Olympíjsky deň | Týždeň ochrany životného prostredia | Vzdelávacie pobyty pre žiakov školy | Spravodajstvo ZŠ - Clementisova |

Galavečer pri príležitosti 40. výročia založenia školy


SLÁVIK SLOVENSKA 2019

Deň učiteľov

Katarínsky ples 2018

So školou do života

Vianočné trhy 

Katarínsky ples

Vianočný zvonček

 Akadémiu ku Dňu matiek

Mikuláš

Týždeň ochrany životného prostredia

Mimoškolská činnosť

 

ŠKD - Školský klub detí

Výučba ANJ

Karneval 

Škola v prírode

Spoznaj regióny Slovenska

Vzdelávacie pobyty pre žiakov

Olympíjsky deň

 Spravodajstvo ZŠ - Clementisova


tv

| September | Október | November | December |

September


Október


November


December