Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy opäť presvedčili o tom, že snažiť sa oplatí. Podobne ako po minulé roky, tak aj teraz ZŠ Clementisova pripravila odmenu pre najlepších žiakov, ktorí ju v rôznych oblastiach reprezentovali. A to vo forme výletu do Aquaparku-Tatralandia, ktorý sa uskutočnil v stredu 20. júna 2015. Zúčastnilo sa ho 36 žiakov našej školy.