Utorok nás počasím nepotešil, ešte viac sa rozpršalo. Rozhodli sme sa preto upraviť náš plán. Namiesto turistiky sme pripravili deťom druhú časť teoretickej prípravy. Po raňajkách sme sa rozdelili na dve skupiny. Každá sa ešte delila na menšie skupinky kvôli lepšej manipulácii s pripravenými materiálmi.

 

Na stoloch boli položené mapy horných Kysúc a buzoly. Vysvetlili sme si jednotlivé súčasti a princíp buzoly a zorientovali sme mapy na sever. Prezreli sme si textový materiál k mapám a naučili sa vyhľadávať pomocou súradníc. Na samotných mapách sme si všímali tiež mierku a vysvetlivky. Po krátkom úvode sme žiakom zadali päť praktických úloh, v ktorých si mali overiť, či teórii porozumeli. V prvej úlohe hľadali názvy na mape a priraďovali ich k obciam, v druhej kreslili značky z vysvetliviek a v tretej počítali konkrétnu vzdialenosť pomocou mierky. Štvrtá a piata úloha boli zamerané na logické a jazykové znalosti súvisiace s miestnymi názvami. Konštatujeme, že žiaci túto časť zvládli veľmi dobre. Počasie sa stále nemenilo k lepšiemu, preto sa žiaci rozišli na izby a mali osobné voľno. O pol tretej poobede išla väčšina na prechádzku do miestneho obchodu, kde si doplnila zásoby jedla a tekutín. O pol piatej sme zorganizovali dobrovoľnú krížovkársku súťaž. Riešila sa švédska krížovka s vpísanými pomôckami. Súťaže sa zúčastnili štyri družstvá (14 žiakov). Všetky družstvá vyriešili krížovku bez chýb. Najrýchlejšími boli dievčatá v zmiešanom družstve 8.A a 8.C (Ivana Hmirová, Ivana Maráčková, Laura Javoríková), ktoré riešili bezchybne za 5 minút. Štvrtému družstvu to trvalo 18 minút. Hodnotili sa všetky políčka, správne vpísané mäkčene i dĺžne. Všetci zúčastnení získali odmeny v podobe sladkostí. O ôsmej večer sme naplánovali ďalšie aktivity. Menšia skupinka išla relaxovať do wellnessu penziónu, kde otestovali miestny whirlpool a jednotlivé sauny. Ostatní žiaci sledovali film na premietacom plátne. Po premietaní si šli deti upraviť izby. Pred večierkou sme ich všetky obodovali.