Naši žiaci zo 6. ročníka počas koncoročného výletu navštívili ZOO v Lešnej, vzdialenej niekoľko kilometrov od mesta Zlín. Súčasťou ZOO je aj krásny park a v jeho strede zámok. Šiestaci si mohli pokojne pozrieť mnohé zvieratá. Zaujali ich hlavne uškatce, slony, žirafy. Mnohé výbehy zvierat boli sprístupnené návštevníkom. Počasie im prialo, takže si mohli naplno vychutnať chvíle oddychu.