Dňa 11.6. 2015 sa na našej škole dve hodiny angličtiny zmenili na pútavú prednášku a diskusiu o africkom štáte Uganda. Prednášať nám prišiel ugandský učiteľ dejepisu, ako ináč – po anglicky, keďže je to jeden z úradných jazykov v Ugande. Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti z Hamzahovej krajiny, diskutovali nielen o prírodných krásach, faune a flóre, ale aj o spoločnosti, školskom systéme a rozdieloch medzi životom slovenských a ugandských detí. Žiakom 7.A a 8.A sa prednáška a prezentácia s Hamzahovými autorskými fotografiami veľmi páčila a my by sme ich chceli pochváliť za to, že veľmi pekne a zanietene diskutovali v cudzom jazyku.