Naša škola sa na konci školského roka dočkala významného ocenenia a uznania od Slovenského olympijského výboru za zapojenie sa do vedomostnej súťaže o olympizme. Súťaže sa zúčastnilo spolu 164 družstiev z celého Slovenska. Našu školu reprezentovali 2 družstvá, ktoré dosiahli fantastickú úspešnosť 100 % a obsadili tak spolu 1.-7. miesto v celoslovenskom meradle. Družstvá pripravoval v mesiacoch apríl a máj p.uč. Janek. Členmi družstiev boli žiaci 6.A Šinalová, Mazáňová, Vlčková, Bojda, Šidlík, Svrčková a žiaci 7.C Poláček, Papík a Vnuk.

Z aktivít SOV plníme aj Olympijské odznaky všestrannosti, ktoré splnilo v tomto školskom roku 214 žiakov, z toho 9 zlatých, 127 strieborných a 78 bronzových. Okrem toho sme usporiadali v spolupráci s Olympijským klubom Kysuce aj Olympijské dni pre žiakov prvého i druhého stupňa. 

Mgr. Janek