Dňa 26.06.2015 sa u nás na škole uskutočnilo podujatie „ Rozlúčka so školou“ ! Bolo určené pre triedy 9.A. a 9.B.. Žiaci deviatych ročníkov sa mohli naposledy rozlúčiť v kruhu tých, s ktorými strávili posledných 9 rokov života.

Akcie sa zúčastnilo 27 žiakov. Prebiehala od 16:00 až do rána, cca 9:00. Na programe boli rôzne súťaže, ako v dvojiciach, tak aj po jednotlivcoch. Nesmela chýbať ani opekačka či diskotéka. Neskôr večer si žiaci pustili svoje 1. sväté prijímanie a staré fotky. Všetci si spoločne zaspomínali na časy, keď ešte len nastupovali do prvej triedy. Nakoniec sa presunuli všetci spolu do malej telocvične, kde sa na žinenkách „vyspali“ . Dozor im robil pán riaditeľ Igor Ševec a pani učiteľka Mgr. Katarína Mlynáričová. A pod ich vedením sa všetko podarilo. Dopadlo to naozaj skvelo. Určite aj im patrí obrovská vďaka, že umožnili a sprostredkovali pre žiakov túto krásnu a nezabudnuteľnú rozlúčku.