Začiatok školského roku 2015/2016.

Vedenie školy ZŠ - Clementisova KNM

s radosťou oznamuje rodičom a žiakom, že školský

rok sa začne v stredu 02.09.2015 o 8.00 hod.  

Slávnostné otvorenie nového školského roka  pre

žiakov I. ročníka sa uskutoční vo veľkej telocvični

o 8.30 hodine. Riadne vyučovanie ako aj strava v

ŠJ bude od štvrtka – 03.09.2015.

   

 Tešíme sa na Vás ! 

Dúfam, že aj Vy na nás!

Mgr. Igor Ševec

 riaditeľ školy