Kolektív 5.A sa spolu so svojim triednym vybral v sobotu do Žiliny na film s názvom V hlave. Prítomní boli skoro všetci, čo je vidieť na fotografii, a čo zároveň svedčí o dobrom kolektíve a výbornej nálade, ktorá v ňom panuje. V podobných triednych akciách budeme preto pokračovať aj v budúcnosti.

Mgr. Janek