Dňa 9.10.2015 sa žiaci z 9.A a 8.A zúčastnili vedeckých prednášok na Žilinskej univerzite. Obsah prednášok dal tušiť odpovede na otázku: „Kam kráča človek, aká bude jeho budúcnosť?“

Témy prednášok, ktoré sme absolvovali:

Prednášky mali výbornú úroveň, boli zábavné a zároveň vysoko odborné. Žiaci sa cez internet zapájali do vedomostných kvízov. Mali možnosť sa prednášajúcich pýtať na problémy, ktoré ich zaujali. Neverila som, keď som objednávala miesta v aule na všetky prednášky, že vydržia takú dobu počúvať o tom, čo ich čaká v budúcnosti. Ale milo ma prekvapili. Boli aktívni a veľmi pozorní. Sára Škorvánková dostala aj možnosť vyjadriť svoj názor na otázku Prof. RNDr. Petra Sýkoru, PhD. a urobila to veľmi múdro.

 

Ing. Radoslav Mizera,
expert v oblasti zelených technológii, zakladateľ startupu medzinárodného networku expertných skupín, SOLVED-The Cleantech company, lektor projektu

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc, Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK Bratislava, odborný garant a lektor

 Ďakujem za pomoc kolegyni PaedDr. Edite Vargovej, triednej 9.A

Mgr.Gabriela Janeková, MAT+FYZ