Š A R K A N

Letí šarkan pomaličky,

pozdravuje lastovičky.

Chvostom krúti sem a tam,

,,Šťastnú cestu želám Vám.“

Letí ,letí šarkaník,

nedobehne ho ver nik!

Kto ho pekne vyrobí,

dobrú prácu urobí.

   Ako každý rok v októbri, tak aj teraz naši žiaci zaplnili šarkanmi celé ihrisko. Obloha bola krásna a farebná. Vetríček pofukoval a hral sa so šarkanmi. Najprv boli usporiadané v rade, potom modrý šarkan stúpal, červený klesal, žltý sa vznášal.

Šťastné deti lietali s pestrými neoperenými vtákmi a srdce im od toľkého behu bilo ako zvon. Veselú   zábavu sme ukončili sladkými odmenami.