Druhý slnečný októbrový týždeň 5. – 9. 10. 2015 sa na našej škole už tradične konal Anglický týždeň pod taktovkou sympatického amerického lektora Raya Sikorskeho. Ray pracuje ako lektor angličtiny, navštevuje základné a stredné školy nielen na Slovensku, ale aj u našich susedov a angličtinu vyučuje hravou, komunikatívnou formou pomocou obrázkov, praktických fráz, pohybu a reálnych situácií zo života.

 

Tento rok sa kurzu zúčastnila skupinka deviatakov a žiaci 6.A. Niektorí deviataci už vedeli, čo ich čaká, pretože pár z nich sa prihlásilo už aj minulý rok. Šiestaci nezostali zaskočení a svoje zručnosti z angličtiny vytiahli na maximum.

Na hodinách tematicky zameraných na reštauráciu, dovolenku, cestovanie si žiaci s Rayom zažili kopec zábavy a ubezpečili ma, že si budú všetko pamätať. J

Na konci týždňa boli za svoje výkony odmenení certifikátmi o absolvovaní kurzu a tešia sa na ďalšie stretnutie s anglicky hovoriacimi cudzincami.

Petra Krištofíková