Je krásna slnečná sobota a my nastupujeme na dlhú vlakovú púť na exkurziu do metropoly východného Slovenska. Skupinu 40 žiakov tvoria triedy 6.A a 9.A, s dozorom p.uč. Vargová, Krištofíková a pani Kožová – ochotná mamička žiačky zo 6.A.

 Ani si neuvedomíme, ako nám prebehla cesta, každý si totiž nájde svoju formu zábavy v kupé, niekto ju prekecá, niekto sa ju presmeje, iní so záujmom počúvajú komorný koncert gitaristu a speváčky vo vedľajšom vagóne.

Keď vystúpime a dáme sa do laty, ako prvé sa vyberieme do Dómu sv. Alžbety. Žiaci so záujmom počúvajú výklad o jednotlivých oltároch a histórii tejto pompéznej stavby. Nasleduje výstup do Žigmundovej veže s úžasným výhľadom na mesto a zaujímavo spracovanými medziposchodiami, kde si môžu obzrieť zvon, hodiny i pracovné nástroje z minulosti.

Naše kroky nasledujú do Slovenského technického múzea, kde sme si dopredu objednali prehliadku Vedecko-technického centra pre deti a mládež. Je to interaktívna prehliadka fyzikálnych zákonov, ktorá vás láka na všetko si siahnuť a všetko vyskúšať.

Po dvoch hodinách v múzeu nasleduje krátky rozchod na doplnenie energetických zásob a obhliadku historického centra Košíc a už sa aj lúčime s naplno využitým dňom, na ktorý budeme ešte spomínať.

 

Petra Krištofíková