Ako vyzeral vlastnoručný podpis Alžbety Bátoryovej? Čo je kaňon? Kde navštíviť skutočný kaňon a necestovať viac ako 30 kilometrov? Na tieto a mnohé ďalšie otázky sme hľadali odpovede so žiakmi 5 ročníka. Našej pátracej akcie sa v piatok 23.10. 2015 zúčastnilo až 43 piatakov. Prvá zastávka viedla do Štátneho archívu v Bytči. Archív dômyselne umiestnili do renesančného zámku, kedysi patriacemu šľachtickej rodine Turzovcov. Kráčali sme po schodoch, po ktorých kráčal pred 400 rokmi palatín Juraj Turzo, sedeli v sále, v ktorej bola hosťom na svadbách jeho dcér aj grófka Bátoryová. Okrem mnohých veľmi starých listín nám pani archivárka ukázala originálny vlastnoručne napísaný list s podpisom "krvavej" grófky. Po návšteve archívu sme v sobášnom paláci videli aj výstavu o živote Keltov na našom území a výstavu starých hudobných nástrojov. Po tomto zážitku a občerstvení sme pokračovali v pátraní. Cieľom bol kaňon neďaleko Považskej Bystrice- Manínska tiesňava. Dozvedeli sme sa, že úzky priesmyk medzi kopcami Veľký a Malý Manín vyhĺbil Manínsky potok. Tiež sme zistili, že časť kaňonu musela byť v minulosti umelo rozšírená pomocou výbušnín, aby mohli cez priesmyk medzi skalami prechádzať najskôr vozy, neskôr aj autá.

Pátranie piatakov úspešne skončilo tesne popoludní. Na dobrej nálade nám neubralo ani hodinové čakanie v kolóne áut počas spiatočnej cesty. Domov sa deti vrátili bohatšie o nové zážitky a informácie.

Kto bola teda Anna Cesneková? Predsa matka Juraja Jánošíka!

Za pomoc počas exkurzie ďakujeme aj pani učiteľke Daniele Ševčíkovej.

Iveta Petrovová a žiaci 5. A,B,C