Dňa 20.10. 2015 našu školu navštívili príslušníci PZ z Čadce spolu so špeciálne vycvičeným policajným psom navyhľadávanie omamných a psychotropných látok.

Žiakom 9. ročníka predviedli ukážku vyhľadávania drog priamo v triedach a potom štvornohý policajt hľadal d

rogy i vo veciach deviatakov. Našťastie pre žiakov, policajný pomocník nič podozrivé nenašiel a dúfame, že to tak bude aj pri ich ďalšej návšteve na našej škole.

    

Mgr. Zuzana Kašiarová, koordinátor drogovej prevencie