Október je mesiac zasvätený Panne Márii. Od 1.10. – 31.10.2015 sme sa každý pracovný deň stretávali v kostole, aby sme sa spolu s deťmi modlili sv. ruženec. Modlitba svätého ruženca je vzácna perla meditatívnej modlitby katolíckej cirkvi.Vyžaduje si vnútorné a vonkajšie stíšenie. Zároveň nás modlitba sv. ruženca obdarúva pokojom. Je pre nás rovnováhou pri našej činnosti a myslení.

S ružencom sme vstupovali do Máriinej školy, aby sme sa tu dali voviesť do kontemplácie Kristovej tváre a zakúšali hĺbky jeho lásky. Deti boli vytrvalé a za účasť si zbierali odtlačky pečiatok. Radosť, ktorá zbieraním pečiatok každý deň rástla, vyvrcholila záverečným vyhodnotením 1.11.2015 na Sviatok všetkých svätých. Všetci zúčastnení boli odmenení vecnými cenami.