Dňa 10. novembra 2015 navštívila žiakov 2. ročníka Mgr. Dana Dolinayová z Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste. Prišla im porozprávať o nebezpečenstve návykových látok pre náš organizmus, ktoré v súčasnosti predstavujú najmä sladkosti, sladené a energické nápoje, ktoré sú pre detský organizmus n e v h o d n é.

 

     Najskôr si žiaci vymaľovali semafory zdravia. Červené svetlo znamenalo nezdravé potraviny pre ľudské telo a zelené boli potraviny, ktoré nám pomáhajú zdravo žiť. Ďalšou aktivitou pre žiakov bolo vylúštenie tajničky CUKRY-, o ktorých pani Dolinayová porozprávala žiakom veľa zaujímavých vecí. Na záver sa žiaci započúvali do rozprávky o Peťovi a Líze. Dozvedeli sa, že brať sladkosti od neznámych ľudí môže byť pre deti nebezpečné!

                                                Mgr. Zuzana Kašiarová

                                             koordinátor drogovej prevencie