Dňa 6. a 12. novembra 2015 sa 40 žiakov 5. ročníka zúčastnilo počas 2 vyučovacích hodín preventívneho programu „Povedzme hlasné nie!“, ktorý bol realizovaný v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste.

     Cieľom tohto programu je podporiť žiakov v uvedomení si zodpovedného rozhodovania sa v situáciách, keď človek podlieha tlakom skupiny, alebo tlakom vnútorného prostredia a šíriť osvetu medzi deťmi základných škôl v súvislosti s nástrahami, ktoré prinášajú do života drogy.  

     Žiaci boli rozdelení do menších skupín. Prostredníctvom hrania rolí, scénok a rôznych situácií, ktorých cieľom je naučiť deti, ako sa zachovať a reagovať, keď im niekto ponúkne drogu, sa dozvedeli o nežiadúcich účinkoch drog na človeka. Hravou formou si vyskúšali, ako reaguje človek pod vplyvom alkoholu, príp. inej drogy použitím špeciálnych okuliarov, rozprávali príbehy ľudí a vytvárali spoločný plagát.

                                                                     Mgr. Zuzana Košiarová

                                                                         koordinátor PPDZ