V troch novembrových dňoch na našej škole prebiehala online informatická súťaž, ktorej sa už každoročne zúčastňujú naši žiaci od tretieho ročníka až po deviaty. Trápili sa s 15 úlohami, z ktorých 5 bolo ľahkých, 5 stredne ťažkých a 5 najťažších. Žiaci pri úlohách body nielen získavali, ale pri nesprávnej odpovedi ich aj strácali. Žiaci boli rozdelení do troch kategórií:

       Kadet (žiaci 8. a 9. ročníka) súťažilo 27 žiakov v stredu 11. 11. 2015.

       Benjamín (žiaci 5. – 7. ročníka) súťažilo 19 žiakov vo štvrtok 12. 11. 2015.

       Bobrík (žiaci 3. a 4. ročníka) súťažilo 24 žiakov v piatok 13. 11. 2015.

Žiaci sa dozvedeli svoj výsledok hneď po ukončení. Tento rok sa podarilo len jednému žiakovi urobiť úlohy na 100%.

      Matej Škultéty zo 7.A – kategória Benjamín

 

Spolu 21 žiakov bolo úspešných. Všetci úspešní sú uvedení v tabuľke získali aj diplom, ktorý im bol odovzdaný.

Úspešní žiaci našej školy

Bobrík max. počet dosiahnutých bodov 96

Na Slovensku súťažilo 15 519 Bobríkov, 80 z nich dosiahli plný počet bodov.

Lukáš Blaško, 3. A

Lucia Ševčíková, 4. B

Sophia Bačová, 4. A

Katarína Kubaščíková, 4. A

Kristína Krasňanová, 4. B

84,00 bodov, 99. percentil

84,00 bodov, 99. percentil

76,00 bodov, 97. percentil

76,00 bodov, 97. percentil

61,00 bodov, 87. percentil

Benjamín max. počet dosiahnutých bodov 80

Na Slovensku súťažilo spolu 22 927 Benjamínov, 61 z nich dosiahli plný počet bodov.

Matej Škultéty, 7. A

Simona Martišková, 7. A

Jakub Sirovatka, 5. A

Adam Hmira, 5. A

Daniel Burdiak, 6. A

80,00 bodov, 100. percentil

66,68 bodov, 98. percenti l

61,68 bodov, 96. percentil

57,35 bodov, 93. percentil

53,36 bodov, 89. percentil

Kadet max. počet dosiahnutých bodov 80

Na Slovensku súťažilo 15 207 Kadetov, 39 z nich dosiahli plný počet bodov.

Pavol Mazúr, 8. A

Roman Srnka, 9. A

Samuel Fecenko, 9. A

Matej Hikker, 9. A

Ivana Hmírová, 9. A

Sophia Roubalová, 8. A

Matej Sirovatka, 8. A

Laura Kyšková, 9. B

Karolína Hermanová, 8. A

Erik Absolon, 8. B

Lukáš Strašík, 9. B

73,34 bodov, 99. percentil

61,35 bodov, 95. percentil

60,02 bodov, 94. percentil

60,02 bodov, 94. percentil

59,01 bodov, 93. percentil

56,35 bodov, 91. percentil

56,02 bodov, 91. percentil

53,35 bodov, 88. percentil

53,01 bodov, 87. percentil

52,02 bodov, 87. percentil

51,35 bodov, 85. percentil

 

Percentil je číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje úspešnosť súťažiaceho v rámci všetkých ostatných súťažiacich. Presne vyjadruje koľko percent súťažiacich malo menej alebo rovnako veľa bodov ako daný súťažiaci.

Napríklad hodnota 80 znamená, že daný súťažiaci predbehol (alebo mal rovnako veľa bodov ako) 80% ostatných a len 20% súťažiacich dosiahlo lepší výsledok než on. Hodnota 50 znamená, že skončil v polovici, 75 znamená, že uzatváral najlepšiu štvrtinu súťažiacich a 100 znamená, že bol najlepší.